Chida-Dadhi Danda Mahotsav in Sri Panihati

31 May 2015

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

You must give shelter to Radha-Krishna, Gurudev within your heart,
and you can understand how wide you must open your heart to do that...

HARE KRISHNA HARE KRISHNA KRISHNA KRISHNA HARE HARE | HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE